Koningsdag

kon

Programma Koningsdagviering Zilverkamp.

7.00 uur  Inrichten rommelmarkt aan de voorkant van café De Kuul en op het Ot en Sienpad.

Plaatsen kunnen uitsluitend vooraf gereserveerd worden door leden van Wijkvereniging De Zilverkamp. Zowel gereserveerde als vrije plaatsen worden aangewezen door de leiding, herkenbaar aan de rode polo’s met het witte logo van de wijkvereniging.

9.00 uur  Verzamelen op de hoek van het Ot en Sienpad en de Wagenweg voor traditionele optocht van versierde fietsen, driewielers, bolderkarren, kruiwagens, kinderwagens, buggy’s, kortom alles wat ongemotoriseerd met één of meer wielen kan rijden.

9.15 uur  Start van de optocht onder muzikale begeleiding door Scoutingband Huissen. Route van dit jaar: Wagenweg - Nielant - Schaapsdam - Biezen - Ulkenpad - Loostraat - Wagenweg - Ot en Sienpad - schoolplein.

 Route Koningsdag 2017

10.00 uur  Aankomst van de optocht met versierde voertuigen en de officiële opening van de

rommelmarkt en de kinderspelen, tevens prijsuitreiking van versierde fietstochtje op het

plein met de kinderspelen.

14.00 uur  Einde van de rommelmarkt en de kinderspelen.

ALGEMEEN REGLEMENT ROMMELMARKT
• Particulieren mogen hun gebruikte spullen te koop aanbieden.
• Er mag beslist geen bedrijfsmatige handel gedreven worden.
• Nieuwe goederen, drank, etenswaren of partijgoederen namens anderen is
verboden.
• De plaatsen worden door de medewerkers van de wijkvereniging aangewezen.
• Het is niet toegestaan de plaats vóór 7:00 uur in te richten. Personen die voor 7:00
uur zich een plaats toegeëigend hebben kunnen worden verwezen naar een andere
plaats.
• Iedere deelnemer aan de rommelmarkt is verplicht zijn plaatsbewijs na afloop ter
contrôle aan te bieden.
• Deelnemers en bezoekers kunnen nimmer de wijkvereniging verantwoordelijk of
aansprakelijk stellen voor beschadigingen aan, diefstal van, brand of schade van
welke aard dan ook, van de voor de rommelmarkt bestemde goederen en andere
meegebrachte waren. Deelname is op eigen risico.
• Zodra de rommelmarkt officieel geopend wordt, mogen er geen goederen meer op
het feestterrein worden aangevoerd. De plaatsen dienen voor de officiële
openingstijd te zijn ingericht.
• Het is niet mogelijk om na 10:00 uur een plaats op de rommelmarkt te
bemachtigen.
• Het is verboden goederen voor of naast de plaats in de looppaden te plaatsen.
• Voor de te verhandelen goederen geldt: alleen spullen die u thuis gebruikt heeft
(kleding, boeken, huisraad, speelgoed enz.), liefst zo gevarieerd mogelijk per
plaats.
• Tijdens de rommelmarkt is er toezicht en contrôle door de medewerkers van de
wijkvereniging.
• De deelnemers zijn verplicht de aanwijzingen door de medewerkers van de
wijkvereniging op te volgen.
• Alle plaatsen, plus de ruimte er omheen, moeten na afloop van de rommelmarkt
schoon opgeleverd worden en het afval in de daarvoor bestemde kraakwagen
gedeponeerd zijn. De kraakwagen bevindt zich op een redelijke loopafstand van de
rommelmarkt.
• Zij die zich niet houden aan bovenstaande bepalingen worden door de
organiserende wijkvereniging van de rommelmarkt verwijderd. Bij verwijdering
verliezen zij het recht op deelname en kunnen geen aanspraak maken op het door
hen betaalde inschrijfgeld.
• Je bent pas ingeschreven na ontvangst van het plaatsbewijs en betaling van de
borg.
• In alle andere gevallen waarin dit reglement niet voorziet of onduidelijk geacht,
beslist de wijkvereniging.