Wat veel bezoekers!

31 oktober was onze jaarlijkse Halloween spooktocht; en wat waren er veel bezoekers! We schatten het aantal kinderen dat dit jaar heeft meegelopen op 200. Na Koninginnedag is hiermee Halloween onze drukst bezochte activiteit geworden! We zijn blij met de grote opkomst.
Dit jaar zijn we voor het versieren van het park geholpen door een klas van het OBC Huissen. Onder leiding van de docent, meneer Arends, is er veel werk verzet. Het OBC Huissen heeft hiermee voor de eerste maal als klas een maatschappelijke stage bij de wijkvereniging gelopen.
Naast deze klas waren er gelukkig ook veel vrijwilligers, die zich 's avonds over onze bezoekers hebben ontfermd. Halloween
Ook onze bezoekers zagen er prachtig uit!
Door een gewijzigde opzet hoefde niemand bij de start lang te wachten en was iedereen eerder klaar. Alle kinderen konden dus weer op tijd naar huis en op tijd naar bed. Hopelijk heeft iedereen daarna lekker kunnen dromen ...Halloween_2
Graag tot volgend jaar!